Изложение Save the Planet 2016

ноември 11, 2015, 13:29  

Save the Planet - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа, 5-7 април 2016, София, организатор:Виа Експо, scrap-bg.com и www.plastic-bg.com – медийни партньори

Save the Planet насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства. В контекста на новите мерки, които ЕС подготвя за изграждане на една по-конкурентна кръгова икономика, изложението се явява полезна платформа за популяризиране на модерни решения във всички етапи от управлението на отпадъците.

 

ИЗЛОЖЕНИЕТО

- 5% отстъпка от изложбената площ и безплатни промоционални възможности за фирми, заявили участие до 10 декември

- Очаква се силно международно присъствие на водещи фирми (през 2015 г. 71% от изложителите бяха от 10 различни държави).

- Стратегически партньор на Save the Planet е Австрия и нейното ноу-хау  ще бъде представено на Австрийския павилион.

- Ще се реализира и групово участие на италиански компании.

- Традиционно събитието се посещава от мениджъри, експерти и инвеститори. През 2015 г. 22% от посетителите бяха специалисти от чужбина.

- Профил на изложителите: събиране, третиране, транспортиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците.

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА

В програмата ще се включат лектори от Европейската асоциация за управление на отпадъците и екологични услуги (FEAD), Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA), Европейската асоциация на фирми, рециклиращи пластмаса и др. Търсейки пресечните точки между съществуващите предизвикателства и техните решения, конференцията ще даде възможност за обмяна на опит и дискусии.

 

Организатор: www.viaexpo.com

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!