Идентификационни кодове на балирани пластмасови отпадъци

септември 18, 2013, 10:04  

Идентификационни кодове на балирани пластмасови отпадъци

bot

Серия
Код
Пластмаса
Категории
P-100 Серия—PET
P-100
PET
Смесени бутилки
P-101
PET
Безцветни бутилки от сода
P-102
PET
Зелени бутилки от сода
P-103
PET
Смесени безцветни и зелени бутилки от сода
P-104
PET
Обичайни бутилки
P-110
PET
Смесени твърди съдове
P-200 Серия—HDPE
P-200
HDPE
Смесени бутилки
P-201
HDPE
Безцветни бутилки
P-202
HDPE
Оцветени бутилки
P-300 Серия—PVC
P-300
PVC
Смесени Бутилки
P-301
PVC
Безцветни бутилки
P-302
PVC
Оцветени бутилки
P-400 Серия—LDPE
P-400
LDPE
Смесени Бутилки
P-401
LDPE
Безцветни бутилки
P-402
LDPE
Оцветени бутилки
P-500 Серия—PP
P-500
PP
Смесени Бутилки
P-501
PP
Безцветни бутилки
P-502
PP
Оцветени бутилки
P-600 Серия—PS
P-600
PS
Смесени Бутилки
P-601
PS
Безцветни бутилки
P-602
PS
Оцветени бутилки

P-700 Серия – Други/
Код 7

P-700
Други
Смесени Бутилки
P-701
Други
Безцветни бутилки
P-702
Други
Оцветени бутилки
P-000 Серия—Смесени пластмаси (Кодове 1-7)
P-000
Други
Смесени Бутилки
P-001
Други
Безцветни бутилки
P-002
Други
Оцветени бутилки

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!