Екструдер с 8-шнеков вакуумен пръстен

март 29, 2013, 07:09  

Първия в САЩ екструдер с 8-шнеков вакуумен пръстен

tru

Първия екструдер в страната с 8-шнеков  вакуумен дегазиращ пръстен/дегазираща секция/ беше доставен  във Флорида като част от готова за пускане в експлоатация екструдерна линия за листове.Линията е предназначена за работа с неподсушени мленки от  PET- отпадъци от термоформоване като произвежда като краен продукт листове за термоформоване на каси за ягоди и др. под Вакуума на 8-шнековата дегазираща система се контролира от вграден в линията вискозиметър,разположен преди помпата за стопилка,която захранва главата.Вискозиметъра изпраща сигнал за увеличаване или намаляване на вакуума,за да поддържа необходимия вискозитет на стопилката. Екструдера е  едношнеков с диам.на шнека 130мм. и е най-големия с този тип  многошнекова  вакуумираща дегазационна секция е втория в света за производство на листове. Производителя на дегазиращата  секция Gneuss  Inc подготвя подобна секция за шнек с диаметър 160мм.

Пояснение: Касае се за възел,поставен в зона на екструдера,където вече е формирана хомогенна стопилка,която се разпределя и поема от 8 шнека разположени в кръг.Това увеличава многократно повърхността на стопилката,а с това и ефективността на вакуумното дегазиране.Чрез вакуума се влияе на степента на влагоотнемане,а с това и на вискозитета на полиестерната стопилка.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!