Евро пале – 3

ноември 5, 2016, 06:46  

Европалети, евро пале, европалета, EUR-pallet, EPAL-pallet – списъка от имена, с които бизнес припознава стандарта за палет в Европа, е доста дълъг, но зад всяко име се крият конкретни размери и физически характеристики, до които се е стигнало съвсем естествено. 1200-800-144 мм, плюс 78 брандирани пирони, плюс качество на материала, ‘опушване’ като защита срещу това дървеният материал да не се увреди и т.н., и т.н.

Бизнесът в Европа, разпознава тези характеристики и ги определя като стандарт през 1991г. Оттогава те пътуват по света, напълно разпознаваеми и със своите предимства, които позволяват практичното им използване за преноса на различни леки и среднотежки стоки и товари. Едно евро пале е удобно с това, че е стандартизирано, за да може да минава през най-разпространения тип врата в световен план. Освен това, повечето проблеми, които са съществували през 20 век с транспорта на различни стоки, са разрешени именно чрез този стандарт.

Днес, при специалистите и експертите в транспорта съществува спор, защо не може да се въведе единен световен стандарт, тъй като освен стандарт за евро палети съществува и за палетите на почти всеки континент. Освен това към стандарта на европалета има специални контейнери, които да завършат окомплектоването, а заради многото и различни стоки, които имат нужда от пренос, стандартът се попълва от друг такъв, наречен индустриален палет.

http://www.borsa-paleti.com – борса за европлалети

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!