До 2020 г. над 60% от пластмасовите отпадъци може да се рециклират

септември 18, 2013, 08:32  

recДо 2020 г. над 60% от пластмасовите отпадъци може да се рециклират. Това показва скорошно проучване на Европейската асоциация на рециклаторите на пластмаси (EuPR). Сред констатациите в доклада е и фактът, че най-голям дял (62%) от този вид боклук «се произвежда» от опаковъчния сектор.

“Настоящата ситуация с рециклирането на пластмаси вече е неприемлива. В дългосрочен план икономическият растеж, демографските промени и намаляването на суровините няма да позволи на Европа лукса да губи 76% от всички употребявани пластмасови материали. Необходими са спешни мерки за повишаване нивата рециклиране на пластмаси”, заявява президентът на EuPR Том Емънс.

Проучването, възложено на BIO Intelligence Service, има за цел да представи най-подходящия сценарий за подобряване на устойчивата употреба на пластмасите в Европа чрез рециклиране до 2020 г.

По-високата степен на рециклиране на пластмасите ще е от съществена полза за природата, бизнеса и ресурсната ефективност, мотивират се авторите на доклада и предлагат конкретни мерки за изпълнение на този оптимистичен план.

Като например с отклонението на 24 млн. тона пластмасови отпадъци от сметищата, което също е реалистично, сочи проучването, като се базира на визия за ефективност на ресурсите. Могат да се създадат и 360 000 зелени работни места, от които 120 000 пряко открити от рециклаторите.

Ефективната употреба на всички отпадъци от пластмаси, като се пуснат на пазара на 11 млн. тона рециклирани пластмаси, е друг съществен механизъм за реализиране на оптимистичния сценарий.
В плана е заложено и енергийно възобновяване на 7.5 млн. тона остатъчни отпадъци.

Авторите изчисляват, че заместването на първичните суровини ще спести повече от 4.5 млд. евро.
С реализирането на плана за рециклиране на пластмаса ще се предотврати отделянето на емисии на над 26 млн. тона CO2.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!