Графики / Balles,Regrind/Flakes,Pellets

април 15, 2013, 03:18  

 

Styrenic-Plastics

Commodities – Balles

PET

PE-LD

PP

Commodities – Regrind/Flakes

 

PET

PE-HD

PE-LD

PP

 

PS

PVC-h

PVC-w

Commodities – Pellets

 

PE-HD

PE-LD

PP

PS

 

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!