Гравиметрични смесители

март 29, 2013, 07:45  

Решаване на проблеми при гравиметрични смесители

grav

Гравиметричните смесители предлагат на производителите значителни икономии.Те затягат контрола над скъпите добавки,отстраняват нуждата от предозиране с оглед да се поддържа да няма отклонение   от зададените параметри.Например ако се отстрани 1% предозиране на добавка с цена `12дол./кг.при машина,работеща с производителност 40кг./час може да икономиса до 30000дол./год. при трисменна работа.При тези условия гравиметричния смесител може да се изплати за срок от три до шест месеца.

Но ако вашия смесител не е добре поддържан,точността му може да бъде компроментирана и да не постигнете очакваните икономии.По-долу са описани типични примери по въпроси,свързани с поддръжката,които могат да възникнат при гравиметричните смесители.

Проблем:Употребявания материал от вашия смесител е различен от описа на контролния екран.Какво предизвиква несъответствието?

Причина:Калибрирането на захранващите клетки от страна на доставчика е най-често срещаната причина.Кога за последен път калибрирахте смесителя?Често намираме смесители,които са били инсталирани и са работили доста време без текуща поддръжка.

При гравиметрични смесители,работещи на партиди/порции,варки/,пропорцията на употребяваните материали е постоянна ,защото всички материали се теглят в общ тегловен бункер от една или две зареждащи клетки.Първия признак за проблем в калибрирането може да бъде несъответствиено между описа на смесителя и фактически употребявания материал.

При непрекъснато действуващи смесители всеки компонент разполага със собствена зареждаща клетка.Това от една страна позволява точно  дозиране на много малки %/под 1/ от добавките,но тук проблеми при калибрирането се предизвикват както от пропорцията на смесвания материал,така и от нивото на описа/запаса/.Тези причини трябва да се елиминират.Ако калибрирането е изключено по принцип/за значителен период /,може да страда качеството на продукта.Например твърде ниска концентрация на оцветител е лесно видима,докато предозирането на оцветител може да не е очевидно,но може да промени механичните свойства на крайния продукт.Такъв проблем много често се открива чак когато продукцията е експедирана.

Тегловните отмервания няма да са надеждни,ако зареждащите клетки не са съответно калибрирани към познато/известно/ тегло.

Умерени неточности може да са трудно забележими в крайния продукт.Ако някоя важна съставка се отклонява значително,резултата ще е влошен продукт или средства ,разходвани за излишен/предозиран/материал.

Повредени захранващи клетки могат да бъдат открити при текущи изпитания/проверки/.Захранващите клетки могат да се повредят когато са________или работят вътре? в оборудването или кутиите?,или се употребяват като дръжка? за хващане?.Също може да ги повреди силен ток или прекомерно статично електричество.

Решение:Редовно калибрирайте всяка от зареждащите клетки  като употребявате клибрирани тежестис известна стоиност.Проверката отнема по-малко от 5 мин. и обикновено може да се направи без прекъсване на работата на машината.Когато точността или документацията са критични,калибрирането трябва да се прави веднъж на смяна или веднъж на денонощие съобразно с материала,който е в наличност.При по-малко критични ситуации месечното калибриране може да е достатъчно.

Работата в мрежа и дистанционния контрол централизират контрола на смесителите,така че наблюдаващия  може да следи  всички  смесители от разстояние /нпр.работна кабина/ и да избере колко често да събира данни.Също може да се документира качеството на всяка партида.

Проблем:Пробвахме дозиране на нестандартен материал и твърде често се включваше аларменото устройство.Причина:Проверете качеството/параметрите на постъпващия сгъстен въздух.Пневматичните плъзгащи клапани няма да работят добре,ако въздуха е замърсен.”Мръсния” въздух може да съдържа влага,ръжда и/или др. замърсявания.Симптомите са промяна на цвета на въздухопроводите,преждевременно износване на цилиндрите или когато цилиндрите като че ли залепват/запъват се/ при излълнение на цикъла. Ако въздуховодите съдържат чужди материали като изсушено /спечено/масло или утайка/шлам/,често може да се чуе как цилиндрите залепват/засичат/,после се освобождават  и отварят или затварят с блъскане/трясък/.Също така набллюдавайте дали дозиращите шибъри  се затварят и отварят правилно.

Ако качеството на въздуха действително елошо,филтрите на смесителя могат да се задръстят за по-малко от ден и даже за час.Пневматичните клапани имат малки отвори,които се запушват лесно,затова се уверете,че елементите на филтъра са на място и са съответно обработени.

Освен това уверете се,че вакуумните ресивери   са херметични и са вентилирани/продухани/ добре,така че да не се образува вакуум в захранващия бункер на смесителя.Това ще предотврати попадане на материал от захранването,когато отмерващия клапан на смесителя се отваря.

Решение:Осигурете чист сгъстен въздух чрез поставяне на допълнителен филтър,смяна на филтъра с по добър или и двете на въздуховода към смесителя или още по-добре-на компресора за въздух,където да се почиства сгъстения въздух за цялото предприятие.Уверете се също ,че уплътняването на клапана на вакуумния ресивер е добро и че захранващия бункер е правилно вентилиран.

Проблем:Понякога въздушния цилиндър се откачва от дозиращия клапан.Каква може да е причината?

Причина:Най-честата причина е загубени части.При ремонт свързващите части може да не са поставени правилно.Също вибрацията на обслужваната от смесителя машина може да доведе до изпадане на части след време.

Решение:В началото на смяната отделете няколко минути за оглед на оборудването,за да се уверите,че всичко работи както трябва и няма разхлабени или загубени части.Няма скрити части,така че потенциален проблем може лесно да бъде забелязан.

Проблем:Един от нашите оператори има син цвят от предишната работа,даващ отражение в текущата му рабоата.

Причина:Непълно или неправилно почистване позволява материал от предишната партида да попадне в следващата.

Решение:Когато се преминава от една партида към друга,източете захранващите бункери,а след това и или ги продухайте със сгъстен въздух,или използвайте вакуум за почистване.Уверете се,че вакуумния приемник е чист,както и ъглите на захранващите бункери и обстойно почистете частите на дозиращата клапа и смесителната камера.Ако смесителя има сборен съд отдолу,не забравяйте също да го почистите.Ако някои от бункерите или др. части са покрити с прах  от предишен материал,избърщете ги до пълно отстраняване на замърсяванията.Изчерпателното почистване на смесителя отнема 5-10мин. и може да бъде извършено най-удобно по време на смяна на шприцформи.

Проблем:Един от работещите иска да шунтира веригата на предпазния изключвател.Да се извърши това би представлявало реална опасност.Оператора може да бъде сериозно ранен.Предпазната верига е предназначена да предпазва оператора от плъзгащите се шибъри,които дозират материала и от ротора на миксера.Ако оператора е в смесителната камера за почистване на смесителя,или прави ремонт,то при изключена предпазна верига,може да се стигне до неконтролирано затваряне на плъзгащите шибъри или задвижване на ротора на смесителя,което да  доведе до тежки наранявания.

Решение:Проверявайте предпазната вепига веднъж на ден или на смяна.За да се уверите,че предпазния изключвател работи,отворете капака на смесителната камера.Въртенето на ротора на смесителя трябва да спре незабавно.Такава проба извършвайте след източване на материала от смесителя.

Коментари

3 коментара към “Гравиметрични смесители”
  1. Има в конкретни ситуации,когато макар и всичко да е изчислено и дозирано отново се включва алармената система така е.Тук научих доста интересни неща,които със сигурност ще ми бъдат от полза и се надявам и за в бъдеще да продължавате да ни пишете. Не знаех, че твърде ниската концентрация на оцветител е много по – лесно видима,докато предозирането на оцветител може да не е чак толкова очевидно.Давате идеи и най важното давате примери както е станало и какво би трябвало да се случва,което е страхотно.

  2. Смесители казва:

    Много полезна статия, и се радвам, че стигнах до нея.Вижда се че разбирате от тези неща и идвайки на мойте майстори тези дни ще им покажа какво сте писали, за да спазват всичко стриктно, за да не се получи нежелан проблем.Всяка сфера се нуждае от своите специалисти и професионалисти.Хубаво е да преглеждаме редовно предпазната верига, така ще избегнем подобни големи затруднения.Страхотно е че пишете често срещаните проблеми и какви са решенията за тях.

  3. смесители казва:

    Статията ви ми идва точно на време.На скоро започнахме основен ремонт и ми се иска всичко да бъде изпълнено стриктно и точно. Тук предлагате интересни начини, с които да постигнем цвета който желаем.Всяка една техника е задължително да бъде проверена и обезопасена така, че всичко при нейната употреба е редно.Важно е да се знае, кое и по колко количества да се смесва, за да не се люпи след това. Дори и да е много качествен материала, ако майстора не знае какво да го прави всичко ще е на празно.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!