Възможности на Save the Planet 2016

януари 29, 2016, 12:59  

Изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа: 5-7 април 2016, София, организатор: Виа Експо

Save the Planet е единственото в България специализирано събитие в областта на управление и рециклиране на отпадъците във формат изложение – конференция. През годините то се превърна в място за представяне на новостите и опита в бранша. От 5 до 7 април 2016 г. изявата ще събере отново производители, вносители, представители на бизнеса и общините, които търсят да внедрят нови решения.

До момента участие са заявили компании от Австрия, България, Германия, Гърция,  Дания,  Италия, Словакия, Швейцария и Чешка република.

 

Сред продуктовите акценти ще бъдат инсталации за рециклиране и

Save the Planet е единственото в България специализирано събитие в областта на управление и рециклиране на отпадъците във формат изложение – конференция. През годините то се превърна в място за представяне на новостите и опита в бранша. От 5 до 7 април 2016 г. изявата ще събере отново производители, вносители, представители на бизнеса и общините, които търсят да внедрят нови решения.

До момента участие са заявили компании от Австрия, България, Германия, Гърция,  Дания,  Италия, Словакия, Швейцария и Чешка република.

 

Сред продуктовите акценти ще бъдат инсталации за рециклиране и преработка на пластмасови отпадъци, за сухо и мокро почистване, екструдер-гранулатор за пластмаса, оборудване за рециклиране на строителни отпадъци, шредери, решения за оползотворяване на енергия от отпадъци, система за идентификация на товари и др. За първи път българска компания ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии във въздуха, за чиято основа се използва натриев бикарбонат. Тя намира широко приложения в индустриални предприятия като инсинератори, произвеждащи енергия от отпадъци, ТЕЦ-ове, индустриални котли, циментовата, стъкларската индустрия и др. Друг изложител ще популяризира своя опит в събирането на опасни отпадъци от домакинствата и различни индустрии.

 

Представители на авторитетни организации от ще вземат участие в конференцията. Надин Де Гриф от Европейската федерация на управление на отпадъците и на околната среда (FEAD) ще говори за пакета за кръгова икономика. Специална сесия ще бъде посветена на рециклирането на строителните отпадъци, организирана в партньорство с Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA). Голямо предизвикателство за България е рециклирането на биологични отпадъци – 25% от биоразградимите отпадъци трябва да бъдат рециклирани до 2016 г. и 50% от тях до 2020 г. В контекста на тази цел темата “Как да превърнем отпадъците в ресурси в хранително-вкусовата и безалкохолната индустрия, селското стопанство, горската промишленост и дърводобива“ ще привлече интереса на експерти от тези сектори. Друга тема ще бъде как да  развиваме устойчиво фермерство чрез производство на биогаз.

Програма на конференцията  Отстъпки за участие до 26 февруари

Организатор: www.viaexpo.com

Медийни партньори: www.scrap-bg.com и www.plastic-bg.com

 

, за сухо и мокро почистване, екструдер-гранулатор за пластмаса, оборудване за рециклиране на строителни отпадъци, шредери, решения за оползотворяване на енергия от отпадъци, система за идентификация на товари и др. За първи път българска компания ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии във въздуха, за чиято основа се използва натриев бикарбонат. Тя намира широко приложения в индустриални предприятия като инсинератори, произвеждащи енергия от отпадъци, ТЕЦ-ове, индустриални котли, циментовата, стъкларската индустрия и др. Друг изложител ще популяризира своя опит в събирането на опасни отпадъци от домакинствата и различни индустрии.

 

Представители на авторитетни организации от ще вземат участие в конференцията. Надин Де Гриф от Европейската федерация на управление на отпадъците и на околната среда (FEAD) ще говори за пакета за кръгова икономика. Специална сесия ще бъде посветена на рециклирането на строителните отпадъци, организирана в партньорство с Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA). Голямо предизвикателство за България е рециклирането на биологични отпадъци – 25% от биоразградимите отпадъци трябва да бъдат рециклирани до 2016 г. и 50% от тях до 2020 г. В контекста на тази цел темата “Как да превърнем отпадъците в ресурси в хранително-вкусовата и безалкохолната индустрия, селското стопанство, горската промишленост и дърводобива“ ще привлече интереса на експерти от тези сектори. Друга тема ще бъде как да  развиваме устойчиво фермерство чрез производство на биогаз.

Програма на конференцията  Отстъпки за участие до 26 февруари

Организатор: www.viaexpo.com

Медийни партньори: www.scrap-bg.com и www.plastic-bg.com

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!