Враца и Мездра с нова сепарираща инсталация

март 28, 2014, 19:58  

sptБоклукът на двете съседни общини Враца и Мездра най-после си намери майстора. Вече преди да се депонира на сметището, той ще минава през новоизградената модерна сепарираща инсталация. Тя ще отделя 30% от твърдите битови отпадъци за оползотворяване, като ценни вторични суровини – хартия, метал, пластмаси и стъкло, а друга част ще служи за гориво в пещите на съседния циментов завод в село Бели извор.

Сепариращата инсталация на сметището край Враца ще улучи с един куршум два заека – ще намали разходите за извозване на боклука и ще намали скоростта, с която се запълват скъпо струващите клетки на депото. Това ще позволи да не се увеличава такса смет за домакинствата в общините Враца и Мездра.

Сепариращата инсталация работи официално от 6 март и количеството твърди битови отпадъци, които постъпват всеки ден, е между 80 и 100 т. През периода от 6 до 16 март е постъпил смесен отпадък от 510 т. Постигнати са вече и добри резултати. Отделени за рециклиране са 30,46 т отпадъци като хартия, пластмаса, метал и стъкло.

Сепариращата инсталация се обслужва от 29 човека и има капацитет да поеме прогнозираното увеличение на твърдите битови отпадъци от двата съседни града и съставните 53  села и квартали с общо над 100 хил. жители.

Очакванията са до края на годината да се достигне до 30% сепариране на боклука. Работи се и по варианта за използването на част от него в пещите на циментовия завод.

Следващата стъпка в използването на битовата смет е изграждане на мощности за преработка и оползотворяване на биологично разградимите отпадъци.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!