Биоразграждащи се PET бутилки

април 3, 2013, 12:28  

petЗа да се подпомогне да се намалят тоновете захвърлени пластмасови бутилки,трупащи се по полетата на страната(Б.пр. : Имат се предвид САЩ)   компанията  ENSO Bottles  в сътрудничество с  Resilux America  са приложили технологията за биоразграждане на  ENSO  в индустрията за пластмасови опаковки  чрез добавка със специален състав,а също и като предлагат готови  преформи  и РЕТ бутилки,получени чрез раздувно формоване.Бутилките с търговско име  ENSO  Bottles  се разграждат биологично в почвата  ,като по този начин   се  предлага   алтернатива на стандартните бутилки от  РЕТ(полиетилен-терефталат)  и  HDPE(полиетилен висока плътност).

Новите бутилки не се разграждат под действие на кислорода(т.е. не е необходим достъп на кислород  за разграждането им в почвата),а също не са от  PLA(полимлечна киселина-най широко разпространения био-разграждащ се полимер).Те се разграждат биологично в анаеробна(безкислородна) среда в почвата,като под действие на микроорганизми  разграждането стига до биогазове и инертен хумус,без да има остатък от вредни материали.Бутилките могат да се рециклират и да се смесват в рециклирания поток със стандартните бутилки.

Чрез прилагането на добавката  ENSO  при производството на РЕТ  бутилки, е създадена единствената  ”истинска”  биоразграждаща се в анаеробна среда  РЕТ  бутилка,без да се правят компромиси с прозрачността или качеството.ENSO  бутилките са обхванати в MSDS(Material  Safety Data Sheet-Списък с данни за безопасността на материалите) и се произвеждат само от   материали,признати от  FDA(Администрация на САЩ  за храните и лекарствата),които се считат  ”подходящи за хранителни цели”.

Фирмата предлага както добавката,така и широка гама (различни по грамаж  и тип на гърловината)  преформи ,а също и раздути бутилки в почти всички форми и размери.Процеса на биодеградация се развива в молекулната структура на пластмасата като променя полимерната верига  и добавя хранителни вещества и др. органични  смеси,които отслабват полимера и привличат микроорганизми(създавайки  привлекателна хранителна среда).Този процес обхваща изцяло пластмасата,при което започва бързото й разрушаване.Повечето продукти на основа пластмаса,които са днес на пазара,не могат да привлекат достатъчно(а често и никакви) микроорганизми,за да се започне разрушаване на  молекулната  структура на полимера. По тази причина процеса на разрушаване  на полимерите се извършва под действие на  светлина,топлина,механични напрежения и влага.

Бел. на пр.:Дори т.н.  ”биоразграждащи”  се полимери(като споменатия по-горе  PLA)  се разграждат достатъчно бързо  само при наличие на светлина   и топлина.Така че на практика те не са толкова биоразградими,което често се премълчава  доколкото голяма част от депонираните отпадъци не са изложени на светлина или въздействие на достатъчно топлина и разграждането става бавно.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!