Атакуват контейнерите за разделно събиране

септември 2, 2014, 14:12  

pn

Напоследък зачестиха и посегателствата върху контейнерите за разделно събиране на отпадъците в Бургас. В интервю за Радио “Фокус” Павлин Михов, директор на общинската дирекция “Околна среда” каза, че организирани групи ограбват контейнерите за разделно събиране на отпадъци, най-често тези за събиране на пластмаса. Той си го обяснява с факта, че палстмасата в последните години е повишила изкупната си цена, която е около и над 40 ст за килограм, близо до стойността на металите. От тези кражби страдат както община Бургас, така и фирмите собственици на контейнерите. “За съжаление фирмите, които са собственик на този отпадък, които са поставли контейнерите са най-потърпевши от посегателствата, защото всичко, което инвестират в системата за разделно събиране е свързано с количествата, които успяват да съберат. Когато тези количества са откраднати, възможностите за инвестиции се ограничават. От друга страна общината е също потърпевша, защото за всеки тон разделно събран отпадък ние намаляме очисленията, които по закона за управление на отпадъците се заплащат за всеки разделно събран отпадък. Т.е ние правим по-малко разходи за обработка на отпадъка в резултат на спестени пари за очисление, но това е само когато ние можем да декларираме количества разделно събрани отпадък, а това става чрез събраните в контейнерите за разделно събиране. Когато тези отпадъци бъдат откраднати общината плаща за тях”, обясни Михов. Той допълни, че се опитват да се противопоставят на тези посегателства и се надява, че когато се направят законодателни промени в закона за отпадъците, тези посегателства ще спрат. По думите му е нужно да се спре и изкупуването на тези фракции.
Посегателства има и върху останалите еднокубикови контейнери за отпадъци в града. От началото на годината, когато започна тяхното поставяне, има около 80 повредени съда. “Най-често контейнерите и капаците им се повреждат в резултат на изхвърляне на незагасена жар или се отварят силно с рязко натискане на педала”, обясни още Михов.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!