Английски изкупни цени за декември

декември 2, 2013, 12:04  

Plastic bottle  2013 £ per tonne Декември курс лева/тон
Clear and light blue PET 250 2,3486 587,15
Coloured PET 40 2,3486 93,94
HDPE natural 320 2,3486 751,55
HDPE mixed colour 137 2,3486 321,76
Mixed 70 2,3486 164,40
Стъкло цени 2013 декември курс лева/тон
Brown 28,5 2,3486 66,94
Clear 37,5 2,3486 88,07
Green 26,5 2,3486 62,24
Mixed 15 2,3486 35,23
Хартия цени 2013 декември курс лева/тон
Mixed papers/ смес хартия 56,5 2,3486 132,70
Old kls (cardboard)картон 72 2,3486 169,10
News and pams 97,5 2,3486 228,99
Multigrade 113,7 2,3486 267,04
White letter 160 2,3486 375,78

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!